Cách tính thuế hàng hóa chuyển phát nhanh

Cách tính thuế hàng hóa chuyển phát nhanh

 Tổng cục Hải quan có Công văn số 6506/TCHQ-TXNK gửi Hiệp hội các công ty chuyển phát nhanh (CAPEC) (Số 18A,Công Hòa, phường 12, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh) về cách xác định giá trị hàng hóa nhập khẩu qua chuyển phát nhanh quốc tế về Việt Nam trong phân luồng và tính thuế.

Trước đó, Hiệp hội các Công ty chuyển phát nhanh (CAPEC) đã có đơn kiến nghị lên Tổng cục Hải quan xem xét việc xác định trị giá trong khai báo đối với hàng hóa nhập khẩu không có hợp đồng hay còn gọi là phi mậu dịch, vận chuyển qua đường chuyển phát nhanh, Tổng cục Hải quan đưa ra văn bản chỉ đạo như sau:

Về việc phân luồng hàng hóa nhập khẩu có giá trị hàng hóa dưới 01 triệu đồng:

Căn cứ vào Quyết định 78/2010/QĐ-TTg ngày 30/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ và Điều 5 Thông tư số 100/2010/TT-BTC ngày 09/07/2010 của Bộ Tài chính thì: hàng hóa nhập khẩu vận chuyển thông qua dịch vụ chuyển phát nhanh có giá trị dưới 01 triệu đồng được miễn thuế nhập khẩu và miễn thuế giá trị gia tăng ,được phân luồng tạo điều kiện thông quan hàng hóa nhanh chóng. Căn cứ để xác định giá trị hàng hóa cho doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ chuyển phát nhanh tiến hàng phân luồng hàng hóa là Bản lược khai hàng hóa.

Căn cứ của qui định tại khoản 2 Điều 6 Thông tư số 100/2010/TT-BTC ngày 09/07/2010 của Bộ Tài chính thì: Chi cục Hải quan địa phương có trách nhiệm tiếp nhận, nghiên cứu, phân tích,đánh giá, tiến hành các biện pháp nghiệp vụ (áp dụng quản lý rủi ro, phân loại hàng hóa và các biện pháp nghiệp vụ khác…) để kiểm tra việc khai báo hải quan của doanh nghiệp.

Trong trường hợp hàng hóa nhập khẩu gửi qua các công ty chuyển phát nhanh, có giá trị dưới 01 triệu đồng nhưng có nghi vấn phải chuyển luồng và mở tờ khai để khai báo, kiểm tra, đồng thời trị giá khai báo trên 01 triệu đồng thì phải xác định giá và tính thuế theo quy định tại Thông tư 205/2010/TT-BTC ngày 15/12/2010 của Bộ Tài chính.

Về trị giá tính thuế đối với hàng hóa phải nộp thuế có giá trị khai báo trên 01 triệu đồng:

Căn cứ vào khoản 5 Điều 20 Thông tư số 205/2010/TT-BTC ngày 15/12/2010 của Bộ Tài chính thì hàng hóa nhập khẩu thông qua các công ty chuyển phát nhanh và không có hợp đồng mua bán thì: trị giá tính thuế là trị giá khai báo (bao gồm các khoản điều chỉnh quy định tại điều 14 Thông tư số 205/2010/TT-BTC như chi phí vận chuyển, bảo hiểm…đến cửa khẩu nhập).

Trường hợp trong trị giá khai báo có các chi phí vận chuyển, bảo hiểm quốc tế và trong nước thì công ty chuyển phát nhanh tự bóc tách phần chi phí vận chuyển, bảo hiểm quốc tế để cộng vào trị giá tính thuế theo quy định và chịu trách nhiệm về nội dung khai báo. Cơ quan hải quan có trách nhiệm kiểm tra trị giá khai báo của doanh nghiệp theo hướng dẫn qui định tại khoản 5 Điều 20 Thông tư số 205/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.