Vận chuyển hàng hóa chứa pin lithium

Những thay đổi quan trọng trong quy định vận tải hàng hóa hàng không quốc tế do IATA ban hành (Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế), có hiệu lực từ ngày 01 tháng 1 năm 2015.

van-chuyen-hang-hoa-chua-pin-lithium

Một số mặt hàng điện tử khác nhau vận hành bằng pin Lithium sẽ áp dụng những quy định mới, bất kể là loại pin có thể sạc lại (Lithium Ion) hay loại Pin không sạc lại (Lithium Metal). Những quy định này được áp dụng khi:

Pin Lithium được đóng gói và vận chuyển riêng biệt

Pin Lithium được đóng gói riêng nhưng vận chuyển với thiết bị trong cùng một hộp. Ví dụ: Một điện thoại di động với một pin Lithium thay thế

Pin Lithium được chứa hoặc được cài đặt trong thiết bị và được vận chuyển trong cùng một hộp. Ví dụ: Một máy tính bảng có tích hợp pin Lithium bên trong mà người sử dụng không thể gỡ bỏ hoặc thay thế được.

Do mối quan tâm về tính an toàn trong ngành công nghiệp hàng không đang gia tăng, IATA đã đưa ra các quy định quản lý việc vận chuyển của Pin Lithium chặt chẽ hơn và do đó các hãng hàng không sẽ phải tuân thủ nghiêm các quy định mới này hơn.

Xin lưu ý rằng việc vận chuyển an toàn những mặt hàng trên bằng đường hàng không và tuân thủ đầy đủ các quy định của IATA là trách nhiệm pháp lý của Người gửi. Theo quan điểm của việc này, IATA đã đưa ra bản hướng dẫn để giúp Người gửi hiểu và tuân thủ đúng các quy định.

Ngoài ra, bất kỳ cá nhân, công ty hoặc tổ chức được xác định là Người gửi trên vận đơn gửi hàng D&T Express phải chịu trách nhiệm về mặt pháp lý để đảm bảo tuân thủ 100% các qui định được sửa đổi của IATA. Trách nhiệm này vẫn áp dụng ngay cả khi lô hàng có chứa pin Lithium không thực sự được sở hữu hoặc làm ra bởi cá nhân, công ty hay tổ chức được xác định trên giấy gửi hàng.

Nhằm tránh những hậu quả không mong muốn, xin vui lòng báo cho D&T Express bất kỳ khi nào bạn có ý định gửi hàng có chứa Pin Lithium. Đội ngũ chuyên gia của chúng tôi rất vui lòng hướng dẫn bạn về những quy định mới nhất về hàng hóa nguy hiểm của IATA.

Theo quy định của IATA/ICAO về việc cấm vận chuyển pin Lithium kim loại rời trên máy bay chở khách bắt đầu từ tháng Một năm 2015, theo đó D&T Express không chấp nhận vận chuyển loại pin này trên mạng lưới vận chuyển của D&T. Quy định của IATA/ICAO này áp dụng đối với pin Lithium kim loại đóng gói rời theo mục II (Section II), hướng dẫn đóng gói PI-968, với pin Lithium kim loại đóng gói chung với thiết bị (hướng dẫn đóng gói PI-969) hoặc nằm trong thiết bị (hướng dẫn đóng gói PI-970) vẫn được chấp nhận vận chuyển như trước . Các quy định dành cho pin Lithium Ion vẫn không có gì thay đổi.

D&T Express không chấp nhận dịch vụ vận chuyển hàng quốc tế ấn định giờ phát đối với hàng hóa chứa pin lithium-ion (UN3480 / PI965) đến hoặc từ Myanmar hoặc Pakistan.

 Quý khách có thể tham khaot thêm theo link sau: https://www.dhl.com.vn/vi/express/shipping/shipping_advice/lithium_batteries.html#guides_materials

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *