DHL Express xây dựng trung tâm lớn nhất thế giới tại Nhật Bản

Trung tâm lớn nhất thế giới của DHL Express tại Nhật Bản DHL Express đã khởi công xây dựng một trung tâm chuyển phát nhanh mới trị giá 67 triệu EUR tại Shinkiba, trong khu vực Koto của Toyko, Nhật Bản. Các cơ sở mới được xây dựng trên khuôn viên rộng … Continue reading

DHL Express

DHL Express Việt Nam “DHL Express” redirects here. For other Deutsche Post divisions and business units using the DHL brand, see Deutsche Post. For the honorary degree, see Doctor of Humane Letters. DHL Express Deutsche Post AG Type Division Industry Express Logistics Founded 1969 Headquarters Bonn, Germany Key people Frank … Continue reading