DHL Express tăng gấp đôi lợi nhuận

 Chuyển phát nhanh DHL Express đã công bố tăng gấp đôi lợi nhuận  trong quý II. Lợi nhuận hoạt động của bộ phận chuỗi cung cấp tăng hơn gấp đôi, tăng từ 53.000.000 € đến 115 triệu €. Trong quý II, doanh thu của Tập đoàn đạt 12800000000 €, tăng so với cùng … Continue reading