DHL lập kế hoạch thêm 100 việc làm

Hãng vận chuyển khổng lồ quốc tế DHL đang có kế hoạch để tạo ra 100 việc làm mới tại sân bay quốc tế Cincinnati / Northern Kentucky. Nhà lãnh đạo đã chấp thuận sơ bộ để một gói ưu đãi bao gồm một khoản tín dụng thuế $ 1.300.000 cho … Continue reading